OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

BIEWER & YORKSHIRE TERRIER CLUB SLOVAKIA, o.z.  sú záujmovým združením, založeným na princípoch priateľstva a fair play. Akceptujeme zápisy psov plemena biewer & yorkshire terriér všetkých farebných variant s preukazom o pôvode psa, vystavenom na základe vôle chovateľa v medzinárodných, európskych a národných zahraničných plemenných knihách psov z celého sveta. 

Našimi priaznivcami sú nadšenci plemena biewer & yorkshire terriér všetkých farebných variant s preukazom o pôvode psa.

Našim cieľom nie je propagácia množiteľov, ale skutočných milovníkov plemena a chovateľov zdravých a povahovo vyrovnaných yorkov, jedného z najobľúbenejších plemien psov.

Preferujeme chov na princípoch zodpovednosti chovateľa, ktorého chov psov nie je výhradným zdrojom príjmov, ale ktorý si dôkladne vyberá vhodných jedincov, aby si udržal chov bez geneticky podmienených ochorení a zušľachťoval plemeno. 

Každé plemeno trpí ochoreniami genetického a získaného charakteru.

Za pozitívum sú akceptované atesty DNA, vyšetrenia lokusov na farby a zdravotné vyšetrenia z renomovaných veterinárnych kliník, tak ako je to v kynologických organizáciach na celom svete bežné. 

 

Nie sme sprostrekovateľmi predaja psov a už vôbec nie mini sučiek.

Psi nie sú tovar ale živé bytosti. Nie sú hračkami pre deti ani módne doplnky. Nepatria do prenajatých bytov a ľuďom, ktorí sa nevedia postarať ani sami o seba. Každý psík potrebuje lásku a nechce byť sám. Nechce byť odvrhnutý "lebo niekto čaká dieťa" alebo sa sťahuje z podnájmu do podnájmu. Nepatrí do rúk ľuďom, ktorí nemajú čas alebo finančné prostriedky na starostlivosť o psíka. 

Je nezodpovedné, ak starší človek potrebuje len a len šteniatko. Je o tom presvedčený, že  ho vychová a dochová. York zo zdravého chovu sa pri optimálnej starostlivosti dožije viac ako 15 rokov. I v tomto veku je akčný a nie je ochotný len ležať v chodbičke v peliešku a chodiť 2x denne na 5 min. von. Ktorý senior je si istý, že niekto bude mať záujem okrem jeho bytu zdediť aj jeho psíka ???

Preto v súčasnosti pomáhame yorkom a iným psíkom z útulkov, dostať sa do fyzickej a psychickej kondície, aby mohli byť adptovaní. V súčasnej dobe sú tisíce psíkov v SR, ktorí skončili na ulici alebo v osadách nie z ich viny. Sú to tí najlepší psíci, ktorí si vedia vážiť ponúknutú šancu na život. Zaslúžia si dožiť v teple domova a dostávať lásku, ako keď boli šteniatka. Na verejných sieťach sú denne ponúkaní yorkovia, ktorí v dospelosti živili svojich "milujúcich majiteľov" a pri tom sami hladovali a živorili v desných podmienkach. 

DOPORUČUJEME SI YORKOV A PSÍKOV ADOPTOVAŤ A NIE KUPOVAŤ

PSÍK NIE JE VHODNÝ VIANOČNÝ DARČEK

Pet genomics medicine runs wild


 

INFORMÁCIA

Komora veterinárnych lekárov SR vyzýva všetkých svojich členov, aby vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19, dodržiavali Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení karanténnych opatrení pri ohrození verejného zdravia a Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia)

KVL SR vyzýva všetkých svojich členov, aby na svojich veterinárnych pracoviskách a pri svojej činnosti zabezpečili účinné opatrenia proti šíreniu nákazy, ktorými ochránite seba, spolupracovníkov a zamestnancov, svoju rodinu a klientov.

Nakoľko proti vírusu neexistuje žiadna vakcinácia ani liečba, KVL SR vyzýva svojich členov k zodpovednosti, ktorá musí byť posilnená medicínskym vzdelaním ktorým ako veterinárni lekári disponujeme.

Chceme Vás ubezpečiť, že chápeme, že aj napriek tomu, že starostlivosť o zdravie a welfér (dobré životné podmienky) zvierat patrí k naším prvoradým záujmom a povinnostiam, budeme musieť v týchto zložitých podmienkach urobiť rozhodnutia, ktoré nemusia byť v úplnom súlade s etikou veterinárneho lekára (odmietnutie poskytnutia služby) alebo správnou praxou (podanie alebo predpísanie lieku bez predchádzajúceho klinického vyšetrenia). Nakoľko sme si plne vedomí aj z obáv ako môžu byť naše rozhodnutia vnímané verejnosťou, odporúčame, aby ste pri posudzovaní rizika a prijímaní rozhodnutí využívali svoj najmä svoj odborný úsudok, zvažujúc konkrétne okolnosti za ktorých je rozhodnutie prijímané.

Sme v zmysle opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky, povinný zavrieť veterinárne pracoviská?

Nie, toto opatrenie sa na veterinárne pracoviská nevzťahuje.

Aké opatrenia mám urobiť ak chcem nechať prevádzku otvorenú?

Opatrenia, ktoré zabránia šíreniu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 medzi personálom veterinárneho pracoviska ako aj jeho klientami, najmä:

 • - odložte preventívne návštevy (vakcinácie, odčervenia) na neskôr
  - zrušte (odložte) automatické upozorňovanie klientov na preventívne návštevy
  - vybavujte iba neodkladné prípady
  - v prípade možnosti vybavte klienta na diaľku – telemedicína (telefón, e-mail, elektronická aplikácia) odporučením „domáceho“ opatrenia, voľno dostupných liekov alebo predpísaním receptu,
  - zaveďte a trvajte na telefonickom objednávaní klientov na návštevy
  - overte si, že sa na klienta nevzťahuje karantenizačné opatrenie a v prípade, že áno, trvajte na sprevádzaní zvieraťa inou osobou (napr. zaslaním dotazníku)
  - objednávajte klientov tak, aby sa zamedzilo ich stretaniu na pracovisku
  - trvať na sprevádzaní zvieraťa iba jednou osobou (ostatný čakajú mimo pracoviska alebo v aute)
  - vykonávajte pravidelnú dezinfekciu pracoviska zameranú najmä na predmety s ktorými prišli klienti a ich zvieratá do kontaktu (podlahy, kľučky, stoly, stoličky, perá, terminál)
  - obmedziť pri návšteve fyzický kontakt s klientom
  - obmedzte prijímanie hotovosti, uprednostnite platbu platobnou kartou
  - používajte osobné ochranné prostriedky (jednorazové rukavice, tvárové rúška, ochranné okuliare, ochranné tvárové štíty, ochranné oblečenie)
  - zabezpečte dezinfekciu vzduchu alebo časté vetranie
  -


Čo ak mám nedostatok zamestnancov a nedokážem zabezpečiť našu bežnú úroveň služieb?

Opatrenia, ktoré zabránia klamlivej alebo zavádzajúcej reklame a vyvolaniu prehnaných očakávaní klientov, najmä:

 

 • - prepracujte si zoznam ponúkaných služieb, tak aby ste služby poskytovali čo najlepšie, aj keď to znamená ich poskytovanie v obmedzenejšom rozsahu, ako je obvyklé
  - uprednostňujte služby, ktoré majú najväčší vplyv na zdravie a welfér (dobré životné podmienky) zvierat, napr. pohotovostná starostlivosť
  - informujte klientov o skutočnom stave Vašej praxe a vysvetlite im, že môžu byť vybavovaný dlhšie ako obvykle
  - v prípade možnosti vybavte klienta na diaľku – telemedicína (telefón, e-mail, elektronická aplikácia) odporučením „domáceho“ opatrenia, voľno dostupných liekov alebo predpísaním receptu,

Aké ďalšie okolnosti by som mal pri svojom odbornom rozhodovaní zohľadňovať ?

Pri rozhodovaní sa zamerajte najmä na tieto okolnosti:

 • - je v záujme zdravia alebo welfér zvieraťa potrebné okamžité konanie?
  - môžem diagnostiku a liečbu odložiť, ak je nevyhnutné klinické vyšetrenie?
  - aký názor má na situáciu majiteľ zvieraťa (klient) ?
  - mám možnosť odporučiť klienta na iné pracovisko ?
  - aké sú riziká neošetrenia, resp. ošetrenia na diaľku, vrátane odporučenia alebo predpísania liekov?
  - budem mať spätnú väzbu na výsledky takéhoto postupu ?
  - aké sú výhody takéhoto postupu ?
  - aký je pomer rizika a výhod takéhoto postupu ?
  - dokážem svoje rozhodnutie odborne, ale vzhľadom na súčasnú situáciu, odôvodniť ?


Ak urobíte rozhodnutie, ktoré môže byť v rozpore so správnou praxou, mali by ste urobiť v zdravotnej dokumentácii poznámky k takémuto rozhodnutiu s uvedením dôvodov tohto rozhodnutia (so zreteľom na vyššie uvedené otázky) a zabezpečiť, aby bol akýkoľvek súhlas udelený klientom plne informovaní (riziko spojené s podaním alebo predpísaním liekov na diaľku môžu byť vyššie, pretože nedošlo ku klinickému vyšetreniu zvieraťa).

Ako sa mám na tento postup pripraviť ?

Na prípravu vyššie uvedeného postupu by ste mohli urobiť najmä:

 

 • - posúdiť riziko pre všetkých členov personálu veterinárneho pracoviska a minimalizovať expozíciu personálu
  - upraviť služby personálu tak, aby nedošlo k ich vzájomným kontaktom na pracovisku
  - vytvoriť pohotovostný plán s cieľom zabezpečiť kontinuitu Vášho podnikania
  - zistiť si stav okolitých veterinárnych pracovísk a dohodnúť sa na možnom zastupovaní

Môžem svoje veterinárne pracovisko zavrieť ?

Áno, nakoľko neposkytujeme služby vo verejnom záujme a naše povolanie patrí k tzv. slobodným povolaniam, je iba na našom rozhodnutí, či naše služby budeme alebo nebudeme poskytovať. V tejto slobode by nás mohlo obmedzovať iba ustanovenie zákona č. 442/2004 Z.z. o súkromných veterinárnych lekároch a Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, ktoré uvádza, že súkromný veterinárny lekár je oprávnený odmietnuť vykonanie súkromnej veterinárnej činnosti, ak nejde o poskytnutie prvej pomoci. Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, avšak aj tomto prípade umožňuje súkromnému veterinárnemu lekárovi odmietnutie prvej pomoci z dôvodu rizika ohrozenia zdravia veterinárneho lekára pred ktorým sa nemôže účinne chrániť.

Ako postupovať ak budem chcieť alebo musieť zavrieť ?

Mali by ste čo najskôr informovať svojich klientov o uzavretí praxe a oznámiť im, ako dlho to potrvá. Podľa potreby nasmerujte klientov na iné veterinárne pracoviská v okolí alebo na web KVL SR https://www.kvlsr.sk/#/veterinari

Zaistite, aby bol telefón pracoviska presmerovaný alebo aby odkazová služba oznamovala informáciu o prístupe k veterinárnej starostlivosti.

Na mieste pracoviska napíšte oznam o dĺžke trvania zavretia pracoviska s informáciou, kde inde možno nájsť veterinárnu starostlivosť s telefonickým kontaktom na iné veterinárne pracovisko.

Viac informácií k sociálno-právnym a pracovno-právnym aspektom opatrení Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

INFORMÁCIA

Čo je 2019-nCoV a SARS-CoV-2?
Sú to dva názvy nového typu koronavírusu zo skupiny beta-koronavírusov, podobného SARS-CoV – vírusu, ktorý v rokoch 2002 a 2003 v provincii Guangdong v Číne spôsoboval závažný akútny respiračný syndróm a MERS-CoV – vírusu, ktorý spôsoboval respiračný syndróm v roku 2012 na Blízkom východe. Nakoľko sa zistila jeho veľká podobnosť práve s SARS-CoV bol neskôr premenovaný na SARS-CoV-2.

Čo je COVID-19 ?
COVID-19 je oficiálne pomenovanie choroby, ktorá spôsobuje zápal pľúc a bola prvýkrát identifikovaná vo Wuhan v Číne v roku 2019. Pomenovanie oznámila Svetová zdravotnícka organizácia 11. februára 2020 a znamená „CO“ skratku „korona“, „VI“ znamená „vírus“ a „D“ znamená „disease“ choroba. V súčasnosti je vyhlásená za pandémiu.

Sú za vznik 2019-nCoV zodpovedné zvieratá ?
Prevládajúca cesta prenosu COVID-19 je z človeka na človeka. Súčasné dôkazy naznačujú, že vírus SARS-CoV-2 má živočíšny zdroj ale doteraz však nie je dostatok vedeckých dôkazov na identifikáciu tohto zdroja alebo na vysvetlenie spôsobu prenosu zo zvieracieho zdroja na človeka. Genetické mapovanie ukazuje, že vírus SARS-CoV2 je blízkym príbuzným s koronavírusom ktorý cirkuluje v populáciách netopierov.

Čo koronavirózy domácich zvierat ?
Patria do skupiny alfa-koronavírusov. Napríklad psí koronavírus spôsobuje miernu hnačku psov a koronavírus mačiek spôsobuje infekčný zápal pobrušnice mačiek (FIP). Nie sú prenosné na človeka a nemajú nič spoločné s aktuálnou koronavírusovou pandémiou.

Môže 2019-nCoV infikovať domáce zvieratá ?
V súčasnosti neexistuje dôkaz o tom, že domáce zvieratá môžu ochorieť, byť zdrojom infekcie alebo zohrávať úlohu pri šírení COVID-19 u ľudí. Bola publikovaná informácia z Hongkongu o dôkaze prítomnosti genetického materiálu vírusu SARS-CoV-2 u psa majiteľa chorého na COVID-19. Pes nevykazoval žiadne klinické príznaky choroby.

Sú potrebné obmedzenia týkajúce sa domácich zvierat ?
Obmedzenia spoločenským zvieratám, ktoré by mali vplyv na ich welfér (dobré životné podmienky) nie sú opodstatnené, nakoľko šírenie COVID-19 je výsledkom prenosu z človeka na človeka a k dnešnému dňu neexistuje dôkaz, že zvieratá môžu šíriť toto ochorenie. Rovnako neexistujú dôkazy podporujúce obmedzenia premiestňovania alebo obchodovania s domácimi zvieratami.

Sú potrebné iné opatrenia ?
Ak ste som so svojim domácim miláčikom v úzkom telesnom kontakte mali by ste pri manipulácii a starostlivosti o zvieratá vždy vykonávať základné hygienické opatrenia. Zahŕňa to umývanie rúk po príchode domov, pred a po manipulácii so zvieratami, pred a po kontakte s ich vecami a žrádlom. Na mieste je aj zabránenie bozkávania, olizovania alebo zdieľania potravín.

Ochrana zvierat ?
Je dôležité, aby COVID-19 neviedol k prijatiu nevhodných opatrení proti domácim alebo voľne žijúcim zvieratám, ktoré by mohli ohroziť alebo obmedziť ich welfér - dobré životné podmienky, zdravie alebo život alebo mohli mať negatívny vplyv na biodiverzitu.

Ako sa pripraviť že situáciu, že ako majiteľ domáceho miláčika ochoriem na COVID-19 ?
Určite inú osobu vo vašej domácnosti, ktorá je ochotná a schopná starať sa o Vášho domáceho miláčika vo Vašej domácnosti alebo mimo nej. Pripravte si pohotovostnú sadu s krmivom, inými potrebami a liekmi, ktoré Váš domáci miláčik potrebuje aspoň na dva týždne. Takúto pohotovostnú sadu môžete mať pripravenú aj pre prípad karanténny alebo evakuácie.

Čo ak je na COVID-19 pozitívny majiteľ ?
Neexistujú žiadne správy o tom, že by zvieratá ochoreli na COVID-19 alebo, že by pri jej šírení hrali úlohu. Odporúča sa, aby ľudia ktorí sú chorí alebo podozrivý na COVID-19, obmedzili úzky kontakt so svojimi domácimi miláčikmi a ak je to možné mali by požiadať o starostlivosť iného člena domácnosti. Ak sa už musia starať o svojho domáceho miláčika, mali by dodržiavať správne hygienické postupy a ak je to možné, mali by nosiť rúška na tvár.

Čo ak bol môj domáci miláčik v kontakte s niekým, kto je chorý na COVID-19 ?
V súčasnosti neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by sa zvieratá mohli nakaziť alebo byť zdrojom infekcie ľudí.

Čo mám robiť, ak sa u môjho domáceho maznáčika objaví nevysvetlená choroba a bol v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 ?
Kontaktujte miestne príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu a ak Vám jej úradný veterinárny lekár odporučí navštíviť s Vaším zvieraťom veterinárneho lekára, k tomuto sa najskôr telefonicky objednajte a informujte ho, že Vaše zviera bolo v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19. Toto umožní personálu pracoviska pripraviť izolačnú oblasť, ak bude potrebná.

Môžem teraz navštevovať veterinárneho lekára ?
Z dôvodu ochrany Vášho zdravia ako aj zdravia veterinárnych lekárov a ich zamestnancov odporúčame odložiť preventívne kontroly a vykonávanie preventívnych úkonov (vakcinácie, odčervenia) na neskôr. Ak už z dôvodu akútneho zhoršenia zdravotného stavu Vášho domáceho miláčika musíte navštíviť veterinárne pracovisko, na túto návštevu sa telefonicky objednajte. Toto umožní zabrániť hromadeniu a kontaktu klientov v čakárni a vykonať dezinfekciu priestorov pracoviska medzi návštevami.

Dá sa zistiť či má môj domáci miláčik SARS-CoV-2 ?
V súčasnosti veterinárni lekári nedisponujú možnosťou otestovať Vaše zvieratko na prítomnosť vírusu SARS-CoV2.

Dá sa môj domáci miláčik vakcinovať proti SARS-CoV-2 ?
V súčasnosti veterinárni lekári nedisponujú vakcínou proti vírusu SARS-CoV-2.

INFORMÁCIA

Koronavírus SARS-CoV-2 očami vedcov z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV

 

Čo sa o ňom vie, čo sa o ňom predpokladá, čo sa o ňom nevie:

 • Koronavírus SARS-CoV-2 (vírus ťažkého akútneho respiračného syndrómu) vyvoláva ochorenie COVID-19 (Coronavirus disease 2019).
 • Patrí do skupiny b-koronavírusov, ktoré sú bežne rozšírené v ľudskej populácii a spôsobujú ochorenia dýchacích ciest, tráviaceho traktu, pečene a nervového systému.
 • SARS-CoV-2 je v poradí siedmym identifikovaným koronavírusom, ktorý infikuje človeka.
 • Obsahuje RNA genóm a vykazuje 70 % genetickú podobnosť so SARS-CoV-1 vírusom, ktorý bol príčinou epidémie v roku 2002.
 • Genetická informácia SARS-CoV-2 je na 96 % identická s genetickou informáciou koronavírusov netopierov, ktoré sa považujú za pôvodný zdroj infekcie, pričom infekcia sa pravdepodobne preniesla na človeka prostredníctvom iných drobných cicavcov, ktoré sú v Číne predávané na trhoch so živými zvieratami.
 • Zatiaľ nie je známe, aká silná a trvalá je protilátková odpoveď voči vírusu, ani do akej miery protilátky ochraňujú človeka voči opakovanej infekcii.
 • Priemerný počet nových infekcií SARS-CoV-2 získaných od jednej infikovanej osoby v nedotknutej populácii, teda tzv. základné reprodukčné číslo, sa podľa viacerých štúdii pohybuje v rozmedzí 1,4 – 3,8 (pokles tohto čísla pod hodnotu 1 naznačuje, že šírenie vírusu sa dostáva pod kontrolu).
 • Na neživých predmetoch môže vírus pretrvávať niekoľko dní, ale dezinfekcia bežnými prostriedkami na báze peroxidu alebo alkoholu účinne odstráni vírus do 1 minúty.
 • SARS-CoV-2 vírus sa prenáša z človeka na človeka pomocou aerosolových kvapôčok pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní a tiež aj kontaminovanými rukami.
 • Riziko prenosu je úmerné intenzite symptómov infikovanej osoby a dá sa znížiť dodržiavaním osobného odstupu so vzdialenosťou viac ako 1 meter.
 • Zdrojom infekcie môžu byť aj infikované osoby bez príznakov.
 • Podľa dostupných údajov je priemerná inkubačná doba vírusu do nástupu symptómov 6,4 dňa, s rozsahom prevažne od 2,1 do 11,1 dňa a s maximom 14 dní.
 • Najčastejšie bežné prejavy ochorenia sú: horúčka (takmer vždy), kašeľ, slabosť a únava.
 • Najčastejšie komplikácie vedúce k vážnym prejavom ochorenia sú: akútny respiračný syndróm (dýchavičnosť), zápal a zlyhávanie pľúc, septický šok, poškodenia obličiek, poškodenia srdca, sekundárne bakteriálne a plesňové infekcie a multi orgánové zlyhanie.
 • Mechanizmus vzniku závažných prejavov infekcie zatiaľ nie je úplne objasnený, predpokladá sa, že súvisí s veľkým množstvom vírusu a zvýšenou produkciou pro-zápalových látok v organizme.
 • Aktuálna priemerná úmrtnosť je 2,3 % (3,6 % vo vekovej skupine 60 – 69 rokov, 8 % vo vekovej skupine 70 – 79 rokov a 14,8 % vo vekovej skupine nad 80 rokov).
 • 80 % prípadov infikovaných osôb má miernu formu ochorenia.
 • V súčasnosti neexistuje žiadna overená vakcína proti koronavírusom, vrátane SARS-CoV-2 a jej vývoj a testovanie bude trvať najmenej niekoľko mesiacov.
 • Zatiaľ nie je k dispozícii špecifická antivírusová terapia, testujú sa antivírusové lieky používané voči infekciám spôsobeným inými RNA vírusmi.
 • Najúčinnejším prístupom na obmedzenie šírenia vírusu sú preventívne hygienické opatrenia a osobný odstup, pozri http://www.biomedcentrum.sav.sk/fakty-a-odporucania-virologickeho-ustavu-bmc-sav-ku-koronavirusu/ alebo na https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8723 a dodržiavanie odporúčaného postupu pri kontakte s osobou podozrivou z nákazy.

Čím sa SARS-CoV-2 podobá a čím sa odlišuje od vírusu chrípky:

 • SARS-CoV-2 je koronavírus, ktorého genetická informácia je uložená v jednej molekule RNA, ktorej variabilita zatiaľ nie je dostatočne preskúmaná.
 • Vírusy chrípky patria do čeľade ortomyxovírusov a majú genetickú informáciu uloženú v ôsmich molekulách RNA, ktorých genetická zámena pri koinfekciách a vysoká mutačná schopnosť spôsobujú ich vysokú variabilitu.
 • Ochorenia COVID-19 a chrípka majú podobné symptómy.
 • Chrípka má sezónny charakter, čo pravdepodobne neplatí pre COVID-19.
 • Vírusy spôsobujúce COVID-19 a chrípkové ochorenia sa prenášajú podobným spôsobom.
 • Vakcína proti COVID-19 nie je zatiaľ dostupná, ale chrípke je možné efektívne predchádzať vakcináciou (sezónna očkovacia látka je dostupná a účinná, napriek tomu ju využíva iba malé percento ľudí).
 • Doposiaľ (t. j. za 10 týždňov od prepuknutia) je na celom svete evidovaných takmer 110-tisíc prípadov COVID-19, z toho vyše 3,8-tisíc smrteľných (9. 3. 2020 o 10.00 h. stredoeurópskeho času).
 • Ročne je na celom svete evidovaných okolo jednej miliardy prípadov chrípky, z toho 300- až 650-tisíc smrteľných.
 • V oboch prípadoch je ťažký priebeh ochorenia asociovaný s oslabenou imunitou a/alebo pridruženými chorobami, v prípade COVID-19 je ťažký priebeh pozorovaný najmä u starších ľudí.
 • Z hľadiska podielu smrteľných prípadov sa COVID-19 javí byť aspoň 10-krát nebezpečnejší ako bežná sezónna chrípka.
 • Voči obom infekciám sú účinné podobné preventívne hygienické a karanténne opatrenia, je dôležité ich dodržiavať.

Najväčšie nebezpečenstvo SARS-CoV-2 spočíva v jeho rýchlom a nenápadnom šírení. Pri masívnom náraste počtu prípadov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť môže dôjsť k zahlteniu zdravotníckych systémov. Najdôležitejšie sú preto izolačné a karanténne opatrenia, ktoré majú za cieľ šírenie vírusu čo najviac spomaliť a získať tak čas na lepšie zvládnutie situácie (pozri pripojená schéma opatrení).

Zdroje informácií:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Liu J, Zheng X, Tong Q, et al. Overlapping and discrete aspects of the pathology and pathogenesis of the emerging human pathogenic coronaviruses SARS-CoV, MERS-CoV, and 2019-nCoV [published online ahead of print, 2020 Feb 13]. Journal of Medical Virology 2020;10.1002/jmv.25709. 

Amodio E, Vitale F, Cimino L, Casuccio A, Tramuto F. Outbreak of Novel Coronavirus (SARS-Cov-2): First Evidences From International Scientific Literature and Pending Questions. Healthcare (Basel). 2020;8(1):E51. Published 2020 Feb 27. doi:10.3390/healthcare8010051

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-disease-2019-vs-the-flu

https://www.the-scientist.com/news-opinion/why-some-covid-19-cases-are-worse-than-others-67160

Wang Y, Wang Y, Chen Y, Qin Q. Unique epidemiological and clinical features of the emerging 2019 novel coronavirus pneumonia (COVID-19) implicate special control measures [published online ahead of print, 2020 Mar 5]. J Med Virol. 2020;10.1002/jmv.25748. doi:10.1002/jmv.25748

Shen Z, Xiao Y, Kang L, et al. Genomic diversity of SARS-CoV-2 in Coronavirus Disease 2019 patients [published online ahead of print, 2020 Mar 4]. Clin Infect Dis. 2020; ciaa203. doi:10.1093/cid/ciaa203

Zdroj ilustrácií:

https://www.sib.swiss/

©ViralZone 2020; SIB Swiss Institute of Bioinformatics

©ViralZone 2010; SIB Swiss Institute of Bioinformatics