OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Genetika sfarbenia srsti psov.

Človek sa už odpradávna zaujímal o morfologické vlastnosti svojho nerozlučného priateľa – psa. Jedným z najvýznamnejších rozlišovacích znakov je variabilita sfarbenia srsti, ktorá sa neskôr stala dôležitým znakom plemenného štandardu a aj prestíže šľachtiteľskej práce chovateľov.

Sfarbeniu srsti bolo venovaných mnoho odborných knižných publikácii, ktoré boli sumárom sledovania výskytu tej­ktorej farebnej varianty srsti. Až objavením DNA a niektorých génov, zodpovedných za výsledné sfarbenie srsti, boli vypracované DNA testy na odhalenie špecifických farebných variant. Štúdie DNA poukazujú na kooperáciu viacerých génov, ktoré sú zodpovedné za špecifické sfarbenie srsti. Mnohé farebné varianty sú dokonca viazané len na určité plemeno a ich výskyt môže napomôcť genetikom pri sledovaní histórie plemena, stanovenie vývojovej vetvy, z ktorej vznikol, či dokonca genetickej príbuznosti s ostatnými plemenami.

Intenzívnymi štúdiami DNA rôznych jedincov sa objavujú stále nové a nové mutácie. Niektoré z nich sú dokonca zodpovedné aj za dedičné ochorenia a sú viazané s určitým sfarbením napr. varianta sfarbenia srsti merle je viazaná s hluchotou.

Samotná podstata sfarbenia srsti je podobne ako u ostatných cicavcov aj u psov podmienená dvoma typmi pigmentov ­ eumelanínom (čierny) a feomelanínom (žltý alebo červený). Gén, ktorý sa podieľa na produkcii uvedených pigmentov sa nazýva Melanocortin 1 Receptor (MC1R).

Iné gény sa podieľajú na modifikácii týchto pigmentov, čo je výsledkom širokej palety rôznej farbenosti srsti. Tyrosinase ­related protein1 gén (TYRP1) je významný modifikátor, ktorý riedi čierny pigment na hnedý – čo spôsobuje hnedé alebo čokoládové sfarbenie srsti. Ďalším génom, ktorý významne ovplyvňuje sfarbenie u psov a organizuje distribúciu čiernych a červených pigmentov je ASIP (Agouti

Signaling Protein). Gén CBD103 (Beta­defensin) je zodpovedný za dominantné čierne sfarbenie.

Jedným z najčastejšie testovaným génom je MLPH (melanophilin), zodpovedný za zriedenie čierneho a červeného pigmentu na modrú, krémovú a lila farbu. Špecifické biele znaky u mnohých plemien sú podmienené napr. zmenami v géne MITF (Microphthalmia Associated Transcription Factor).

U niektorých plemien sú farebné varianty „ fixované “, čo v praxi znamená, že všetci jedinci toho istého plemena majú zhodnú farebnú variantu. Ale existujú plemená, v ktorých je možné sledovať veľkú farebnú variabilitu, a preto je nevyhnutné otestovať viac génov ako napr. u plemena Yorkshire teriér. Na zistenie sfarbenia biewer je v DNA teste potrebné testovať farebné varianty v 3 génoch: MC1R, TYRP1 a MITF. Rozdiel v jednej farebnej variante spôsobuje radikálnu zmenu zafarbenia ­ napr. na Golden Dust, Biro a iné.

Záverom je dôležité poznamenať, že mnohé mutácie ešte nie sú opísané a sú predmetom intenzívneho vedeckého výskumu ako napr. u francúzskeho buldoga nová špecifická hnedá varianta.

 

V prípade záujmu o vyšetrenie špecifických farebných variant srsti DNA testom chovateľovi stačí jednoduchý ster ústnej dutiny zvieraťa odberovou sadou sterilných vatových tampónov, ktorý Vám bezplatne zašle laboratórium.

 

Naša kontaktná adresa je:

Vetgene / Medgene s.r.o.

Ondrejovova 30

821 03 Bratislava