OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Sfarbenie srsti u plemena Yorkšírsky teriér

Nepomerne dlhé obdobie vedci sledujú špecifické oblasti DNA, ktoré sú zodpovedné za určité sfarbenie u cicavcov. Vďaka moderným molekulárno-biologickým metódam bol odhalený súbor viacerých génov, ktorých vlohy sa medzi sebou vzájomne ovplyvňujú, výsledkom čoho je charakteristické zafarbenie srsti.

Vzhľadom na zložité interakcie, ktoré medzi nimi prebiehajú sa ich účinky nemusia vždy neprejaviť, ale môžu sa preniesť na ich potomkov. Vďaka DNA testu je možné tieto „skryté“ formy odhaliť, a tak získať komplexnú informáciu o genetickej výbave jedinca, ktorý vstupuje do kríženia.

Plemeno Yorkšírsky teriér je známe svojou širokou variabilitou farebných variant srsti. Hoci je v mnohých krajinách ako plemenný štandard uznávaná len jeho klasická farba srsti - čierna s hnedým pálením (black and tan), viacerí chovatelia zamerali svoju plemenársku prácu aj na iné farebné varianty. Medzi najobľúbenejšie sfarbenia, niektorými chovateľskými klubmi označované ako particolor, patrí sfarbenie biewer, biro, golddust, choco, golden a iné.

V DNA teste sa overujú hlavne farebné varianty v génoch MC1R, TYRP1 a MITF. Hoci gén ASIP je veľmi významný pri sfarbení srsti, väčšina jedincov tohto plemena má vlohu at čierno-svetlohnedú označovanú ako black and tan alebo tricolor, a preto sa jeho varianty rutinne nevyšetrujú.

Gén MC1R je zodpovedný za vznik čiernej masky (farebná vloha Em) a viaceré odtiene žltej a červenej. Pes s dvoma formami e (výsledný genotyp ee) je sfarbený do žlta, červena alebo oranžova bez ohľadu na to, aké farebné varianty sú prítomné u ostatných regulačných génov. V prípade, že má jedinec vlohu Em alebo aspoň jednu vlohu E, môžu sa realizovať farebné varianty podmienené inými génmi.

Ďalším génom je TYRP1 (Tyrosinase related protein 1), ktorý ovplyvňuje produkciu čierneho a hnedého eumelanínu a je zodpovedný za hnedé zafarbenie oblastí, čo by boli inak čierne. Psy, ktoré majú prítomné obidve formy b (výsledný genotyp bb) sú sfarbení hnedou alebo čokoládovou farbou. Ak je prítomná aspoň jedna forma B, zviera je sfarbené čiernou farbou. V odbornej literatúre boli opísané v géne TYRP1 tri varianty b (bs, bc, bd). V súčastnosti sa objavila aj ďalšia, ale nie je dostatočne vedecky prebádaná a vyskytuje sa hlavne u plemena francúzsky buldoček.

Jedným z najvýznamnejších faktorov, ktorý zodpovedá za výskyt bielych znakov je gén MITF (Microphtalmia-associated transcription factor). Prítomnosť mobilného elementu SINE Cf (forma SINE+) v géne, poškodzuje jeho funkciu, a tým dochádza k vzniku bielych znakov. Neprítomnosť SINE Cf (vloha SINE-) zabezpečuje funkčnosť génu MITF a zviera je sfarbené rovnomerne.

V tabuľke č.1 uvádzame pre prehľadnosť výsledky DNA testu pre jednotlivé sledované gény v závislosti od žiadaného zafarbenia jedincov plemena Yorkšírsky teriér.

Tabuľka č.1 Výsledok DNA testu pre jednotlivé sfarbenia srsti u Yorkšírskeho teriéra

DNA test v géne
YT MC1R - lokus E TYRP1 - lokus B MITF -lokus S
biewer E/E alebo E/e B/B alebo B/b SINE+/SINE+
biro E/e alebo E/E b/b SINE+/SINE+
goldust e/e B/B alebo B/b SINE+/SINE+
choco E/E alebo E/e b/b SINE-/SINE-
black & tan E/E alebo E/e B/B alebo B/b SINE-/SINE-
golden e/e B/B alebo B/b SINE-/SINE-

Ďalším doplnkovým DNA testom, ktorý sa pomerne často vykonáva u uvedeného plemena, je vyšetrenie mutácie v géne MLPH (Melanophilin), zodpovednej za riedenie intenzity farby. Ak sa vyskytujú dve formy dd, vtedy sa čierna farba mení na modrú, červená na krémovú a hnedá na lila farbu. Ak je prítomná aspoň jedna varianta D, k zriedeniu farby nedochádza.

V súčastnosti je veľmi dôležité vyšetrenie farebných foriem aj v géne CBD 103 (ɞ- defensin 103), hlavne ak sa v chove objaví dominantné čierne sfarbenie. Donedávna bola funkcia tohto významného génu pripisovaná funkcii iných génov, hlavne génu ASIP, avšak štúdiom genetického materiálu sa toto tvrdenie jednoznačne zmenilo. Funkcia génu CBD103  spočíva v hlavne v regulácii tvorby pigmentov, pričom kooperuje s génmi MC1R a ASIP. Z odbornej literatúry sú známe 3 varianty KB, kbr a ky. KB (black) predstavuje variantu pre dominantnú čiernu, variantu kbr (brindle) pre žíhanosť a ky (yellow) variantu pre žlté sfarbenie, a tým aj možnosť realizácie farebných variant génu ASIP.

Záverom je však dôležité poznamenať, že mnohé mutácie ešte nie sú opísané a sú predmetom intenzívneho vedeckého výskumu.

V prípade záujmu o vyšetrenie špecifických farebných variant srsti DNA testom chovateľovi stačí jednoduchý ster ústnej dutiny zvieraťa odberovou sadou sterilných vatových tampónov, ktorý Vám bezplatne zašle laboratórium.

Naša kontaktná adresa je:

Vetgene / Medgene s.r.o.

Ondrejovova 30 821 03 Bratislava

t.č.:0907/025005 fax: 02/33016065 info@vetgene.eu